Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên

Download

Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:19 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 472 lượt tải

Các giáo viên lập ra biên bản đánh giá tiết dự giờ để sử dụng khi tham gia dự giờ dạy của giáo viên khác. Biên bản đánh giá giờ dạy sẽ ghi chép lại các nhận xét của giáo viên về ưu nhược điểm của giờ dạy đó, nêu ra các ý kiến của bản thân vè tiết dạy đó.

Chi tiết mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ

Nếu bạn đang là giáo viên thì hãy nhanh tay lưu lại  mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên để tiện lúc khi cần dùng tới. Chúng tôi chia sẻ biểu mẫu này rất khoa học, đầy đủ và đủ tiêu chuẩn của bộ Giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

 

TRƯỜNG……………………..          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ:………………..                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

( V/v rút kinh nghiệm tiết dạy )

I/ PHẦN MỞ ĐẦU

– Tiến hành rút kinh nghiệm tiết dạy vào lúc … giờ … phút, ngày ….. tháng  ….. năm 201…

– Tại Trường:………………………………………………………………………………..

– Tiết dạy của thầy (Cô) : ……………………………………………………….

– Môn ………………. Lớp ………. Tiết ………. Buổi ……………….

– Tên bài: ………………………………………..……………………………………………………………………

– Thuộc tiết : …………….. của phân phối chương trình

* Người rút kinh nghiệm:

1/ …………………………………………………………………

2/ …………………………………………………………………

3/ ……………………………………………………………………………………………………………………………….

II/ NỘI DUNG

1/ Ưu điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II/ KẾT THÚC

  • Thống nhất đánh giá tiết dạy với số điểm ……………………….. Loại ……………….
  • Biên bản kết thúc vào lúc ………giờ …….. phút cùng ngày

* GV dự thống nhất ký tên                               ………, ngày ……… tháng …….. năm 201…

1/ ………………………………………………………                                         Người dạy

2/ ………………………………………………………

3/ ………………………………………………………

4/ ………………………………………………………                          …………………………………………

Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.