Tham khảo mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Download

Tham khảo mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:26 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 6304 lượt tải

Sửa đổi Phụ lục 29 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT  ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe dùng trong trường hợp giấy phép lái xe hết hạn hoặc bị mất, bạn sẽ làm đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp lại bằng lái.

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại đây với chi tiết biểu mẫu như sau:

 Mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc

===========

ĐƠN ĐỀ NGH ĐỔI, CP LI GIY PHÉP LÁI XE (1)

 

Kính gi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải……)

Tôi là: ………………………………………………… Quốc tịch: …………………………………………………………………

Sinh ngày ……….. tháng……… năm……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND (hoặc hộ chiếu): …………………………… cấp ngày ……… tháng …….. năm ……………………….

Nơi cấp:……………………….. Đã học lái xe tại: ………………………… năm …………………………………………..

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng ………. số. ………………….. do………………………………………………. cấp ngày …….. tháng ……….. năm …………..

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng: ………………………………..

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mục đích: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Xin gi kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

– 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;

– Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

– Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

………….., ngày……. tháng……. năm 20….

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ h và tên)

Ghi chú:

(1): Mu này dùng chung cho trường hp lp li h sơ mi.

(2): Trường hp gi khai báo mt hoc ty xóa, làm sai lch các thông tin trên giy phép lái xe; s dng giy phép lái xe gi hoc h sơ lái xe gi; có hành vi c tình gian di khác để được đổi, cp li giy phép lái xe, ngoài vic b cơ quan qun lý giy phép lái xe ra quyết định tch thu giy phép lái xe và h sơ gc còn phi chu trách nhim trước pháp lut và không được cp giy phép trong thi hn 05 năm k t ngày phát hin hành vi vi phm.

 

Tham khảo mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tham khảo mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.