Tham khảo mẫu đơn xin hoãn học quân sự

Download

Tham khảo mẫu đơn xin hoãn học quân sự

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:20 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 455 lượt tải

Chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn học quân sự dành cho cá nhân học sinh, sinh viên lập ra gửi tới Ban giám hiệu nhà trường muốn xin hoãn học phần quân sự với lý do chính đáng.

Chi tiết mẫu đơn xin hoãn học quân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

 

ĐƠN XIN TẠM HOÃN HỌC

HỌC PHẦN QUÂN SỰ

 

Kính gửi: – Ban Giám hiệu Trường ………………………………………..
  – Phòng Công tác sinh viên

 

Tôi tên là:………………………………………………… Sinh viên lớp: ………………………….

Sinh ngày:………………………………..Nơi sinh:…………………………………………………..

Chuyên ngành:…………………………………….. Khoa: ……………………………………

Mã số sinh viên: …………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên lạc: Cố định……………………. Di động …………………………………..

Tôi làm đơn này kính xin Quý Cấp cho tôi được tạm hoãn học Học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh cùng với Lớp ……………………. của Trường học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh trường……………………………… thời gian từ ngày ……………………. đến ngày ………………………………………

Vì lý do: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết sẽ tự nguyện sắp xếp thời gian để học Học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh trong quá trình học tập sau này và bảo đảm đủ Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh khi xét tốt nghiệp ra Trường.

Trân trọng cám ơn.

 

 ………ngày….tháng……năm …………..

 

Xác nhận của Trường…………

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tham khảo mẫu đơn xin hoãn học quân sự
Rate this post
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tham khảo mẫu đơn xin hoãn học quân sự để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.