Tham khảo nghi thức cầu siêu anh hùng liệt sĩ

Download

Tham khảo nghi thức cầu siêu anh hùng liệt sĩ

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:203 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 4148 lượt tải

Nghi thức cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc.

Mời các bạn tham khảo nghi thức cầu siêu anh hùng liệt sĩ theo nghi thức của Phật giáo mà downtailieu.com chia sẻ với các bạn dưới đây:

Nghi thức cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ thể hiện lòng tri ân sâu sắc

Nghi thức cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

(Lập bàn thờ Phật ở khu vực làm lễ, Tăng chúng đứng hai hàng. Chủ lễ quỳ ở giữa. Thức ăn bày đầy bàn to, đặt ở sau bàn thờ Phật)

                                    NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Dâng lên ngôi Tam Bảo

Nay vì tâm hiếu đạo

Kính viếng các anh hùng

Của Tổ quốc non sông

Từng xả thân cứu nước

Xin Chư Phật ban phước

Soi sáng khắp trời mây

Để liệt sĩ nơi đây

Được an vui siêu thoát. O

                                    (xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

                                            KỲ NGUYỆN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại…

Chư tôn đức Tăng Ni, cùng toàn thể Phật tử thành tâm thiết lập Đàn tràng trước cúng dường Tam Bảo, sau kỳ siêu chư hương linh anh hùng, liệt sĩ, nguyện cầu đất nước Việt Nam mãi mãi thanh bình thịnh trị.

Nguyện cầu Chư Phật phóng quang tiếp dẫn chư hương linh anh hùng, liệt sĩ, vì nước quên mình, về đây, cùng nhau thọ thực, cùng lắng nghe kinh, phát tâm quy y Tam Bảo và được vãng sanh về cõi an lành. Đồng nguyện tất cả hương linh trong Mười Phương Phát Giới cùng phát tâm tu hành. Đồng trọn thành Phật Đạo.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (1 lạy) O

                                      DÂNG HƯƠNG

Giới hương, định hương, dữ huệ hương

Giải thoát, giải thoát tri kiến hương

Quang minh vân đài biến Pháp giới

Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. O

                                Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần) O O

                              KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT

Kính lạy Đấng Vô thượng

Người là cành Hoa Sen

Nơi biển đời nhân thế

Người là nguồn thương yêu

Bao dung khắp muôn loài

Là mặt trời ban mai

Đem ánh sáng cho đời

Dựng lại niềm tin sâu

Nơi tăm tối u sầu. O

Quỳ lạy bậc chánh giác

Thầy của khắp trời người

Lòng từ bi bao la

Cha lành chung bốn loài.

Người là một đại dương

Mà con như giọt nước

Người là ngọn cao sơn

Mà con như hạt bụi. O

Con xin đảnh lễ Người

Với trọn lòng thiết tha

Quy Y và tôn kính

Xin đem trọn cuộc đời

Đi theo bước chân người

Xa lìa bờ vô minh

Tìm về nơi giác ngộ.

Xin theo trái tim người

Để trải lòng thương yêu

Bao dung khắp muôn loài. O

                                    Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần). O O

                                                    LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Chư Phật. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Chánh Pháp. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Tham khảo nghi thức cầu siêu anh hùng liệt sĩ
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tham khảo nghi thức cầu siêu anh hùng liệt sĩ để xem

Xem các tài liệu khác liên quan

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.