Tham khảo quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động

Download

Tham khảo quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:85 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 5316 lượt tải

Mẫu quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động của mỗi doanh nghiệp là văn bản xác định cách tình lương, tiền thưởng, hình thức, thời hạn trả tiền lương thưởng cho người lao động theo quy chế của pháp luật.

Mời các bạn tham khảo mẫu quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trên downtailieu.com.

Mẫu quy chế tiền lương

 

Công ty Cổ phần ………………………..

Số: ……………

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………., ngày …… tháng ….. năm ……

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Quy chế lương thưởng, phụ cấp và chế độ cho cán bộ, CNV)

– Căn cứ chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…… ;

– Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Cty …… …

– Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

QUY CHẾ

TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

I. MỤC ĐÍCH

– Quy định về trả tiền lương, tiền thưởng cho cá nhân, bộ phận nhằm mục đích khuyến khích người lao động hoàn thành tố công việc theo chức danh và đóng góp quan trong vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

– Quy định về các khoản mà người lao động được nhận khi làm làm việc chính thức tại công ty.

– Quy định về cách tính tiền thưởng, tiền lương của các khoản tiền lương và phụ cấp theo lương.

– Thực thi theo đúng quy định của pháp luật về lao động về thưởng lương và chế độ dành cho người lao động.

– Đảm bảo đời sống cho người lao động trong Công ty, yên tâm làm việc, công tác đáp ứng mức sống cơ bản cho người lao động trong công ty.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012.

– Luật việc làm số 38/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013.

– Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

– Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được Chính phủ ban hành vào ngày 17/11/2016.

– Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

– Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày …….. về việc thông qua quy chế trả lương, thưởng của công ty từ năm 2017.

– Nội dung được quy định trong quy chế này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Sở Lao Động – Thương binh xã hội ban hành.

III. PHẠM VI ÁP DỤNG

– Áp dụng cho toàn thể người lao động làm việc tại công ty.

IV. NỘI DUNG

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Lương chính

Là mức lương trả cho người lao động làm hành chính trong điều kiện bình thường theo thời gian làm việc thực tế trong tháng. Mức lương này được xác định theo quy định tại Nghị đinh 153/2016/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng.

Điều 2. Lương đóng bảo hiểm xã hội

Là mức tiền lương và phụ cấp theo lương theo quy định tại Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Điều 3. Lương thử việc

Được hưởng bằng 85% lương mức lương chính thức của công việc đó.

Điều 4. Lương khoán

Là mức lương dành cho cá nhân trực tiếp làm công việc có tính chất thời vụ, vụ việc, những công việc được giao trong khoảng thời gian nhất định, theo khối lượng công việc chi tiết qua hợp đồng khoán việc.

Điều 5. Cách tính lương

Sử dụng hình thức trả lương theo thời gian làm việc thực tế trong tháng bằng ngày công chấm chuẩn làm việc tháng.

Điều 6. Lương thời gian

Được áp dụng cho tất cả nhân viên và các lãnh đạo tham gia làm việc tại công ty.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

Tham khảo quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tham khảo quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.