Biên bản

Tham khảo mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Tham khảo mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh là mẫu đơn được cá nhân gửi tới Cục quản lý cạnh tranh khiếu nại về vụ việc cạnh tranh giữa cá nhân đó với một tổ chức, doanh nghiệp. Mẫu đơn.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên

Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên

Các giáo viên lập ra biên bản đánh giá tiết dự giờ để sử dụng khi tham gia dự giờ dạy của giáo viên khác. Biên bản đánh giá giờ dạy sẽ ghi chép lại các nhận xét của giáo.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản được lập ra để xác nhận bên bàn giao đã giao lại tài sản cho bên nhận, các tài sản ở đây là nhà đất, vật kiến trúc, công cụ…. Trong mẫu biên bản.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu biên bản nghị án dùng cho hội đồng xét xử phúc thẩm

Tham khảo mẫu biên bản nghị án dùng cho hội đồng xét xử phúc thẩm

Mẫu 02c – Biên bản nghị án là mẫu biên bản được lập ra tại phiên tòa phúc thẩm để ghi lại vấn đề giải quyết vụ án và quyết định của tòa án về vụ án đó. Mẫu biên bản.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản làm việc về đóng bảo hiểm- Mẫu số D04b-TS

Mẫu biên bản làm việc về đóng bảo hiểm- Mẫu số D04b-TS

Mẫu D04b-TS: Mẫu biên bản làm việc về đóng bảo hiểm được Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam là mẫu biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu bản kiểm điểm sinh con thứ 3 của Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm sinh con thứ 3 của Đảng viên

Đảng viên sinh con thứ 3 đã vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình khi sinh thêm con thứ 3. Vì thế trong bản kiểm điểm sinh con thứ 3, Đảng viên cần phải trình bày, nêu rõ nguyên nhân,.

(1 Đánh giá)

Tải về

Biên bản phiên toàn sơ thẩm

Biên bản phiên toàn sơ thẩm

Theo luật tố tụng dân sự thì “phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự là phiên xét xử vụ án dân sự lần đầu của Tòa án”. Tuy nhiên khái niệm trên chỉ đưa ra cách hiểu khái quát.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download biên bản nhận hồ sơ đấu giá

Download biên bản nhận hồ sơ đấu giá

Mẫu biên bản nhận hồ sơ đấu giá là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nhận hồ sơ đấu giá của bên nhận hồ sơ đều được quy định trong các văn bản quy phạm.

(1 Đánh giá)

Tải về

Biên bản vụ việc tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm nội quy

Biên bản vụ việc tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm nội quy

Biên bản vụ việc tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm nội quy,quy định.

(1 Đánh giá)

Tải về

Biên bản bàn giao công việc (dành cho cấp quản lý)

Biên bản bàn giao công việc (dành cho cấp quản lý)

BIÊN BẢN BÀN GIAO (Áp dụng: Cấp Quản lý) Ông/Bà:……………………………..Chức vụ:………………………….. Bộ phận:……………………………… Tiến hành bàn giao cho: Ông/Bà Nhận bàn giao:… ………………Chức vụ:…………… ………Bộ phận: ……………. Các công việc : …………………………………………………………………………………

(1 Đánh giá)

Tải về