Biên bản

Tham khảo mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

Tham khảo mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên làm hàng năm về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tổ chức kỷ luật;.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Thanh lý tài sản cố định là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định. Hướng dẫn cách viết mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định đúng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Trong các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về bất cứ thông tin gì, đều phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn bởi nó ảnh hưởng đến thuế phải nộp hay mức thuế khai trừ… Downtailieu.com.

(1 Đánh giá)

Tải về

Biên bản họp tiến độ tuần cho công trình xây dựng bằng Tiếng Anh

Biên bản họp tiến độ tuần cho công trình xây dựng bằng Tiếng Anh

Biên bản họp tiến độ tuần cho công trình xây dựng bằng Tiếng Anh/ Weekly Site Progress Meeting Minutes.

(1 Đánh giá)

Tải về

Chia sẻ mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Chia sẻ mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa được sử dụng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian và giá cả ghi trong hợp đồng,.

(1 Đánh giá)

Tải về