Biểu mẫu

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Đơn xin nghỉ thai sản là một phần trong các thủ tục, hồ sơ mà mẹ bầu cần hoàn tất trước kỳ nghỉ dài để sinh con và chăm sóc em bé. Trước khi nghỉ thai sản, mẹ có thể.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính) BÁO CÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC ngày 14 /3/2011 của Bộ Tài Chính)  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử  (Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC Ngày14  /2/2011 của Bộ Tài chính)

(1 Đánh giá)

Tải về

Biểu mẫu báo cáo thu chi phí hàng dự trữ

Biểu mẫu báo cáo thu chi phí hàng dự trữ

Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ là mẫu báo cáo của đơn vị doanh nghiệp về thu chi phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi. Mẫu báo cáo nêu rõ chỉ.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương

Mẫu số: 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương

Mẫu số: 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu bản tờ khai.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu di chúc đúng quy định

Download mẫu di chúc đúng quy định

Mẫu di chúc là giấy tờ cần thiết Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Download mẫu di chúc đúng quy định pháp luật gồm.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu bảng chấm công cho nhân viên bằng Tiếng Anh

Download mẫu bảng chấm công cho nhân viên bằng Tiếng Anh

Bảng chấm công cho nhân viên bằng tiếng Anh được downtailieu.com cung cấp ở đây khá đơn giản những vẫn đầy đủ các thông tin cũng như tính năng quản lý, tính công cho nhân viên một cách rõ ràng và.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu giấy mời họp trong cơ quan, tổ chức

Download mẫu giấy mời họp trong cơ quan, tổ chức

Giấy mời họp là một loại văn bản hành chính thông dụng ở bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Nội dụng quan trọng nhất của một giấy mời họp phải nêu được rõ ràng về thông tin của cơ.

(1 Đánh giá)

Tải về

Chia sẻ mẫu viết bản cam kết mới nhất

Chia sẻ mẫu viết bản cam kết mới nhất

Nội dung bản cam kết sẽ là một bằng chứng về việc thực hiện cam kết đảm bảo thỏa thuận hai bên được thực hiện đúng, là giấy tờ có giá trị pháp lý để làm bằng chứng cũng như giải.

(1 Đánh giá)

Tải về