Biểu mẫu

Tham khảo mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Tham khảo mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo là mẫu giấy hành chính được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc xác nhận hộ nghèo. Mẫu giấy đề nghị được nêu.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Download mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Mời các bạn Tham khảo mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức mà chúng tôi chia sẻ dưới đây. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên dành cho các cá nhân đảng viên dự bị và chính thức, các đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm về bản thân trong các hoạt.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu giấy đăng ký mua tài sản( bất động sản)

Download mẫu giấy đăng ký mua tài sản( bất động sản)

Chia sẻ mẫu giấy đăng ký mua tài sản:                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        .

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm

Download mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm

Đơn xin cấp phép xây dựng tạm được dùng khi nào? Đây là mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm của các nhà chủ đầu tư khi muốn xây dựng tạm một công trình nào đó. Mời các bạn tham.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu phiếu chi- Mẫu số C6-06/NS

Tham khảo mẫu phiếu chi- Mẫu số C6-06/NS

Mẫu phiếu chi là là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt đây là mẫu phiếu hay dùng trong công việc thường ngày của nhân viên.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu biên bản nghị án dùng cho hội đồng xét xử phúc thẩm

Tham khảo mẫu biên bản nghị án dùng cho hội đồng xét xử phúc thẩm

Mẫu 02c – Biên bản nghị án là mẫu biên bản được lập ra tại phiên tòa phúc thẩm để ghi lại vấn đề giải quyết vụ án và quyết định của tòa án về vụ án đó. Mẫu biên bản.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản làm việc về đóng bảo hiểm- Mẫu số D04b-TS

Mẫu biên bản làm việc về đóng bảo hiểm- Mẫu số D04b-TS

Mẫu D04b-TS: Mẫu biên bản làm việc về đóng bảo hiểm được Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam là mẫu biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo bảng mẫu đăng ký thi đua của các tổ chuyên môn

Tham khảo bảng mẫu đăng ký thi đua của các tổ chuyên môn

Bảng mẫu đăng ký thi đua của các tổ chuyên môn là mẫu bản đăng ký được tổ chuyên môn lập ra để đăng ký danh hiệu thi đua với nhà trường. Tùy theo từng trường sẽ có sự thay.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân

Tham khảo mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân

Mẫu giấy xác nhận nhận quan hệ nhân thân là mẫu giấy quan trọng có giá trị văn bản pháp lý cao, do vậy trong quá trình hoàn thiện, xác nhận chúng ta cần phải đảm bảo khai đầy đủ.

(1 Đánh giá)

Tải về