Tham khảo

Tham khảo mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Tham khảo mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh là mẫu đơn được cá nhân gửi tới Cục quản lý cạnh tranh khiếu nại về vụ việc cạnh tranh giữa cá nhân đó với một tổ chức, doanh nghiệp. Mẫu đơn.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Tham khảo mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo là mẫu giấy hành chính được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc xác nhận hộ nghèo. Mẫu giấy đề nghị được nêu.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Download mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Mời các bạn Tham khảo mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức mà chúng tôi chia sẻ dưới đây. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ

Tham khảo chi tiết Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ để có thể hiểu rõ hơn về thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh rõ thông tin trình tự thực hiện,.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên

Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên

Các giáo viên lập ra biên bản đánh giá tiết dự giờ để sử dụng khi tham gia dự giờ dạy của giáo viên khác. Biên bản đánh giá giờ dạy sẽ ghi chép lại các nhận xét của giáo.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản được lập ra để xác nhận bên bàn giao đã giao lại tài sản cho bên nhận, các tài sản ở đây là nhà đất, vật kiến trúc, công cụ…. Trong mẫu biên bản.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên dành cho các cá nhân đảng viên dự bị và chính thức, các đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm về bản thân trong các hoạt.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu giấy đăng ký mua tài sản( bất động sản)

Download mẫu giấy đăng ký mua tài sản( bất động sản)

Chia sẻ mẫu giấy đăng ký mua tài sản:                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        .

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm

Download mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm

Đơn xin cấp phép xây dựng tạm được dùng khi nào? Đây là mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm của các nhà chủ đầu tư khi muốn xây dựng tạm một công trình nào đó. Mời các bạn tham.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thông tư Số 83/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng

Thông tư Số 83/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng

Downtailieu.com chia sẻ Thông tư Số 83/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của thông tư được chia sẻ dưới.

(1 Đánh giá)

Tải về