Tham khảo

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng- Mẫu số 04- TT

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng- Mẫu số 04- TT

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là giấy liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của ngưới khác nhận tạm ứng làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng thanh toán và.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Mẫu đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Chúng tôi chia sẻ Mẫu đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự dành cho những thanh niên thực sự muốn rèn luyện và phục vụ trong môi trường quân đội. Nộp đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu đơn xin hoãn học quân sự

Tham khảo mẫu đơn xin hoãn học quân sự

Chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn học quân sự dành cho cá nhân học sinh, sinh viên lập ra gửi tới Ban giám hiệu nhà trường muốn xin hoãn học phần quân sự với lý.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu đơn xin học hệ tại chức

Tham khảo mẫu đơn xin học hệ tại chức

Nếu bạn đang có nhu cầu học hệ tại chức thì hãy download ngay mẫu đơn xin học hệ tại chức để gửi lên cấp trên xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vừa làm vừa học. Chi.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Tham khảo mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh là mẫu đơn được cá nhân gửi tới Cục quản lý cạnh tranh khiếu nại về vụ việc cạnh tranh giữa cá nhân đó với một tổ chức, doanh nghiệp. Mẫu đơn.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Tham khảo mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo là mẫu giấy hành chính được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc xác nhận hộ nghèo. Mẫu giấy đề nghị được nêu.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Download mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Mời các bạn Tham khảo mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức mà chúng tôi chia sẻ dưới đây. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ

Tham khảo chi tiết Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ để có thể hiểu rõ hơn về thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh rõ thông tin trình tự thực hiện,.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên

Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên

Các giáo viên lập ra biên bản đánh giá tiết dự giờ để sử dụng khi tham gia dự giờ dạy của giáo viên khác. Biên bản đánh giá giờ dạy sẽ ghi chép lại các nhận xét của giáo.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản được lập ra để xác nhận bên bàn giao đã giao lại tài sản cho bên nhận, các tài sản ở đây là nhà đất, vật kiến trúc, công cụ…. Trong mẫu biên bản.

(1 Đánh giá)

Tải về