Tham khảo

Phiếu yêu cầu thanh toán theo cấu kiện/ Payment Request

Phiếu yêu cầu thanh toán theo cấu kiện/ Payment Request

Phiếu yêu cầu thanh toán theo cấu kiện/ Payment Request cho các công trình xây dựng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Phiếu yêu cầu nghiệm thu/ Inspection Request cho công trình xây dựng

Phiếu yêu cầu nghiệm thu/ Inspection Request cho công trình xây dựng

Phiếu yêu cầu nghiệm thu/ Inspection Request cho công trình xây dựng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Biên bản nghiệm thu/ Inspection minutes cho các công trình xây dựng

Biên bản nghiệm thu/ Inspection minutes cho các công trình xây dựng

Biên bản nghiệm thu/ Inspection minutes cho các công trình xây dựng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu báo cáo tháng/ Monthly Report cho các công trình xây dựng

Mẫu báo cáo tháng/ Monthly Report cho các công trình xây dựng

Chia sẻ cho các bạn Mẫu báo cáo tháng/ Monthly Report cho các công trình xây dựng hay được sử dụng!

(1 Đánh giá)

Tải về

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất qua downtailieu.com. Người nọp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu báo cáo nhập xuất kho vật tư

Mẫu báo cáo nhập xuất kho vật tư

Dưới đây là Mẫu báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ được ban hành theo Quyết định số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính. Để xem thêm các thông tin về Báo.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu báo cáo quyết toán công trình

Download mẫu báo cáo quyết toán công trình

Báo cáo quyết toán công trình là mẫu báo cáo được lập sau khi xây dựng xong một công trình, chủ yếu là quyết toán các chi phí xây dựng liên quan. Báo cáo quyết toán được sử dụng để.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

Tham khảo mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên làm hàng năm về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tổ chức kỷ luật;.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu đơn xin học thêm hè

Mẫu đơn xin học thêm hè

Nếu các em học sinh hoặc cha mẹ học sinh có nhu cầu muốn đăng ký học thêm hè cho con em mình thì có thể tham khảo mẫu đơn xin học thêm hè trên downtailieu.com. Mẫu đơn này có.

(1 Đánh giá)

Tải về

Biểu mẫu báo cáo thu chi phí hàng dự trữ

Biểu mẫu báo cáo thu chi phí hàng dự trữ

Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ là mẫu báo cáo của đơn vị doanh nghiệp về thu chi phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi. Mẫu báo cáo nêu rõ chỉ.

(1 Đánh giá)

Tải về